banner copy 6
banner copy 4
banner copy 5
previous arrow
next arrow

ข่าวสารและกิจกรรม

แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพี่น้องผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่…อ่านต่อ
ต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…อ่านต่อ