banner copy 6
banner copy 4
banner copy 5
previous arrow
next arrow

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มพี่น้องผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มพี่น้องผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บ่อแก้วสะเมิง นำโดย ท่าน พลโท จุมพล เฉลยถ้อย พี่ต้อย อาจารย์แจง อ.สุรพล

..วันนี้ได้เจาะลึกชาวสะเมิง เรื่องราวเกษตรที่สูง ร่วมเสวนาปัญหา ปากท้อง สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทุกมิติ ขอบพระคุณที่มาเยือนฮิลล์คอฟฟ์ และร่วมเดินถนนสายกาแฟแห่งมิตรภาพ