banner copy 6
banner copy 4
banner copy 5
previous arrow
next arrow

Product Detail

มะเขือเทศ (Tomato)

Overview:

Share:

100% Guarantee

24/7 Service

คำอธิบาย

มะเขือเทศ (Tomato)

สรรพคุณของมะเขือเทศ

  1. ช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคหอบหืดได้มากถึง 45%
  2. ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์
  3. ช่วยรักษาโรคลักปิดลักเปิด เลือดออกตามไรฟัน
  4. ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด
  5. มะเขือเทศมีฤทธิ์ในการช่วยขับปัสสาวะ
  6. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง
  7. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
  8. ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะเส้นเลือดตีบ การเกิดโรคหัวใจวาย สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
  9. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
  10. ช่วยในระบบย่อยในกระเพาะอาหารและช่วยในการขับถ่ายอุจจาระได้สะดวก