banner copy 6
banner copy 4
banner copy 5
previous arrow
next arrow

Product Detail

เชื้อบีเอส (Bacillus Subtilis) 

฿300.00

Overview:

Share:

100% Guarantee

24/7 Service

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชื้อบีเอส (Bacillus subtilis) 

 

จุดเด่น

  • สินค้าเป็นแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและผลิตสารอินทรีย์หลายชนิดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราและแบคทีเรีย การใช้ เขย่าเชื้อให้เข้ากันแล้วตวงออกมาจำนวน 50 มิลลิตร ผสมลงในน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นลงบนแปลงพืชผัก หรือ หลุมปลูกให้ชุ่ม ก่อนการปลูกพืช สำหรับการฉีดพ่นเพื่อป้องกัน ควบคุมโรค ให้พ่นทุก  7 – 10 วัน สามารถพ่นบีเอสสลับวันกับสารชีวภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ได้

 

การเก็บรักษา

  • 1. เก็บไว้ในที่ร่มและเย็นหลีกเลี่ยงโดนแสงแดดและคลายฝาเล็กน้อย มีอายุ ประมาณ 10 วัน
  • 2. เก็บไว้ในตู้เย็นจะมีอายุได้ 1 เดือน เมื่อจะใช้ให้นำออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิปกติ 1 คืน

 

 

รหัสสินค้า : OR-BI-0025

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 5 กรัม