banner copy 6
banner copy 4
banner copy 5
previous arrow
next arrow

Product Detail

Mae Hong Son drip coffee

฿95.00

Overview:

Share:

100% Guarantee

24/7 Service

คำอธิบาย

Mae Hong Son drip coffee

 

ดริปแม่ฮ่องสอน กาแฟแม่ฮ่องสอน กาแฟดริป

 

กาแฟดริปแม่ฮ่องสอนเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่นี้ และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ

ความเป็นเอกลักษณ์นี้สามารถพบเห็นได้ผ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และทัศนคติของท้องถิ่นที่ถ่ายทอดออกมาผ่านเมล็ดกาแฟ

การสัมผัสกับกาแฟดริปแม่ฮ่องสอนเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและสร้างความหมายที่ลึกซึ้งในชุมชน และคนที่ต้องการทำความรู้จักกับพื้นที่นี้อย่างแท้จริง

แหล่งเพาะปลูก

  • ห้วยปูลิง
  • ห้วยไม้ดำ
  • ห้วยมะเขือส้ม
  • ผาเจริญ
  • ห้วยหมี
  • แม่เหาะ
  • แม่อูคอ
  • แม่อูคอน้อย
  • หัวแม่สุรินทร์
  • แม่สามแลบ

*หมายเหตุ* กรุณาระบุแหล่งเพาะปลูกที่ต้องการซื้อ